HOME
Home
Menú articles
Opinió
Democràcia local > Article següent

Foro d’autoritats locals per l’inclusió social
Foro d'Autoritats Locals (FAL)El gener de 2001, en plena celebració del Primer Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, es va reunir una sèrie d’activistes, intel•lectuals i moviments socials de tot el món entestats a discutir alternatives al pensament únic que es deriva de la globalització neoliberal. A resultes d’aquesta reunió es va formalitzar el 1er Foro d’Autoritats Locals (FAL) per la Inclusió Social, que va reunir prop de 180 persones representants de ciutats d’Europa, Amèrica Llatina i l’Àfrica, amb l’objectiu de debatre les dificultats de la gestió pública municipal, en un context de creixents desigualtats i exclusió social. La trobada dona per descomptat la importància de les ciutats i pobles en l’actual procés de globalització, a més de considerar-ne com una alternativa vàlida per construir formes diferents de gestió en coordinació amb la societat civil. El Foro d’Autoritats Locals va llançar a tots els que tenen responsabilitats polítiques, el repte d’assumir un paper predominant en les polítiques públiques que apostin per reformes democratitzadores que possibilitin mesures inclusives de repartiment de poder municipal.

Davant les limitacions del poder local en la lluita contra la misèria causada per les polítiques macroeconòmiques neoliberals, els administradors reunits en el Foro, van elaborar la Carta de Porto Alegre, on s’afirma que “ les ciutats són importants instruments per frenar els processos d’exclusió social, per desenvolupar polítiques d’inclusió, i per desenvolupar polítiques d’inclusió que donin respostes a problemes que obstrueixen la ciutadania. Constitueixen un marc decisiu per promoure i consolidar processos de democràcia participativa i de control públic sobre l’Estat, al mateix temps que són generadors de consciència ciutadana solidàri”.

En el II Foro d’autoritats Locals per la Inclusió Social el gener de 2002, també a Porto Alegre, centenars de representants de governs locals van reforçar el paper de les ciutats com actors polítics en el nou escenari mundial, al mateix temps que es van posicionar a favor de donar suport a alternatives compromeses amb una altra globalització. En aquest cas es va constituir una Xarxa de Ciutats per la Inclusió Social, en una acció vinculada a la constitució d’una nova organització Mundial de les Ciutats, fruit de la fusió de la Federació Mundial de les Ciutats Unides (FMCU) i de la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA). La nova xarxa neix amb el compromís de dotar-se de estructures flexibles que permetin treballar amb els objectius expressats en la Declaració Mundial de Porto Alegre.

En el tercer Foro, el 2003, es va reafirmar el compromís de potenciar una societat civil Mundial de caràcter organitzat que actuï en concordança amb els governs locals per actuar políticament en l’escenari mundial. La combinació d’aquestes dues parts, la institucional i la social, té l’objectiu d’enfortir la resistència enfront la dominació dels mercats, amb l’esperança de construir un mon mes just, més democràtic, mes solidari i mes humà.

En la darrera trobada del Fòrum, ja amb una consolidada xarxa de ciutats per la Inclusió Social, la direcció ha estat la construcció articulada entre societat civil i institucions d’una plataforma democràtica, de lluita per la pau, la justícia social, el desenvolupament sostenible i el drets humans, que possibiliti un nou escenari internacional que possibiliti noves estratègies conjuntes per resoldre temes d’abast local, sempre tenint en compte el context mundial.

Els principals reptes del Foro d’Autoritats Locals a curt termini són:

• Incentivar la cooperació descentralizada y las relacions bilaterals de col•laboració política, tècnica, econòmica y cultural de las ciutats.

• Les ciutats representades es comprometen a defensar el dret a les manifestacions pacífiques contra aquesta globalització.

• Incorporar als immigrants en les polítiques d’inclusió social a través del reconeixement dels drets universals de ciutadania.

• Participar del programa proposat pel Secretari General de les Nacions Unides de acompanyament del procés de pau en el món, centrat en desenvolupar una cultura de pau en les polítiques públiques per la inclusió social, inclosa una diplomacia de governs locals i de la societat civil a fi que les ciutats y les seves institucions tinguin un paper actiu per la pau.

Per participar en el FAL, els governs locals que així ho decideixin, a través d’un acord formal, podran adherir-se a la Xarxa assumint els compromisos polítics producte de las resolucions i declaracions en las distintes edicions del FAL. Actualment, participen més de 300 ciutats que provenen de 44 països diferents, que donen cabuda a les distintes xarxes, foros y expresions de la societat civil. En propers trobades d’Autoritats Locals por la Inclusió Social s’intercanviaran les noves experiències y es debatran temes importants com la descentralizació i la participació ciutadana, l’agenda 21, la financiació de las ciutats, la pobresa urbana, la seguretat ciutadana, l’educació i l’igualtat, entre d’altres.

L’estratègia, transformar la idea de que Un Altre Món és Possible amb iniciatives concretes que, a partir del poder local, vagin construint una societat més justa y democràtica. El Foro d’autoritats Locals, una proposta interessant que pot aportar solucions a qüestions locals com la vivenda, la pobresa, i l’apatia social.

http://www.andaluciasolidaria.org/autoridadeslocais/

Vanessa Marx

Coordinadora de la secretària Tècnica del FAL

vmarxfal@yahoo.com.br
vmarx@mail.bcn.es


 

Amunt

L'Altraveu no comparteix necessàriament les opinions expresades en els articles publicats