HOME
Home
Menú articles
Opinió
Globalització i ciutat > Article següent

Una altra realitat és possible: fes-la teva. L’acció educativa. El mercat de l’intercanvi
Mon-3


1. Per què una pràctica d’acció amb joves

Com viuen i senten els joves el model social i econòmic? Els joves reflexionen sobre el model de consum i l’acció que aquest model té en les seves vides? Aquestes qüestions i d’altres relacionades amb la pràctica del model de desenvolupament en la nostra societat i les reaccions que aquest té en els i les joves són les que ens plantegem a l’hora de dissenyar i pensar les propostes d’acció educativa. Concretament, la que anem construint des de l’any 1997 porta el nom de Jove solidari... I tu què en penses? Aquesta proposta és el resultat d’una pràctica que parteix de l’experiència i la relació entre els diferents agents que hi actuen: els i les joves, els educadors/es de Món-3 que dissenyen i porten a la pràctica el programa i la Diputació de Barcelona que el financia.

La posada en pràctica del model de desenvolupament imperant dóna als joves uns valors i unes perspectives d’acció que es defineixen pel tenir i no pel ser, per la cultura de la comoditat, del mínim esforç i de la immediatesa, la cultura de la façana, valorant la imatge exterior en claus de moda i de modernitat. També creiem que és important la influència que els mitjans de comunicació (televisió, internet, mòbils) tenen en els joves. Volem que “conèixer molt o estar informat segons els models dels mitjans” no es converteixi en un substitut del “pensar per mi mateix”.

L’adolescència i la joventut són moments crucials en el desenvolupament de les persones. És el moment en què es construeix una part important de la identitat. Les preguntes són: Qui sóc realment jo? Quines són les meves capacitats? Què és el que vull fer amb la meva vida? És el moment en el que es vol diferenciar del món dels adults però també se’n vol formar part, és un camí de dubtes i d’incerteses. És el moment d’anar descobrint qui sóc, serà important treballar les capacitats com l’autonomia i l’autoestima, la responsabilitat. Però a l’hora és un dels moments de la vida en que el grup té una importància crucial. Treballarem el respecte, la diferència, la diversitat, la responsabilitat, la cooperació.

En aquest punt creiem que és fonamental educar i acompanyar una cultura de l’acció i la participació. Cal donar un pas més i crear espais de reflexió per dotar als joves d’eines per poder plantejar-se l’acció tranformadora.

El programa que adrecem als joves de 12 a 16 anys i que porta el nom de Jove solidari... I tu què en penses? s’integra dins de la pràctica d’acció de l’educació per al desenvolupament on a partir d’una proposta integrada oferim sessions de programació i reflexió conjunta amb el professorat, materials per als alumnes, exposicions i activitats. Pretenem acompanyar i obrir els i les joves a la vivència de la complexitat del món en el que vivim, amb l’objectiu que trobin camins de reflexió on aconseguexin bases per al seu creixement personal i grupal, així com eines per transformar partint de la seva experiència.

A continuació us exposarem l’activitat d’acció que realitzem amb els i les joves: El mercat de l’intercanvi.

2. Pràctica d’acció educativa

Els centres de secundària o municipis que s’han implicat en la posada en pràctica del programa Jove Solidari... I tu què en penses? tenen l’opció de realitzar aquesta activitat, adreçada a grups de joves de l’ESO de 12 a 16 anys. Al llarg del curs 2003-2004 els centres que han realitzat l’activitat d’acció amb el mercat d’intercanvi han estat l’IES Baldiri Guilera d’El Prat de Llobregat i l’escola Solc de Barcelona.

L’IES Baldiri Guilera va realitzar l’activitat en el marc del crèdit de síntesi sobre comerç just que el centre organitza per als alumnes de 3er d’ESO. L’escola Solc va integrar la pràctica d’acció en el marc de l’eix transversal d’educació del consum, en un grup de 1er d’ESO.

El mercat de l’intercanvi

El model de desenvolupament capitalista crea una pràctica mercantil que no busca satisfer les necessitats bàsiques i reals de totes les persones. L’objectiu d’aquest model és l’obtenció del màxim benefici econòmic a partir de l’especulació i el consum desmesurat. Aquestes pràctiques suposen un fort desgast i malversació dels recursos naturals, manca de satisfacció social i pèrdua de capacitats per gestionar la pròpia vida. Així doncs, creiem que és molt important crear espais participatius on poder debatre aquestes qüestions amb els i les joves.

2.1. Objectius generals de l’activitat

A. Vivenciar diferents formes d’organització grupal: cooperatives, directives, integradores, jeràrquiques, etc., tot valorant els seus avantatges i desavantatges per al grup i per als joves.
B. Compartir una pràctica d’autogestió de la vida que no passi per la mediació dels diners, pròpia de la pràctica mercantil capitalista.

Els específics

A.1. Acompanyar els processos d’autodeterminació dels i les joves com a capacitat creativa per construir la societat on volem viure.
A.2.Facilitar un espai que potencïi les capacitats de relació dels joves i els vincles comunitaris.

B.1. Potenciar la reflexió sobre aquells aspectes que afecten directament les nostres vides: com i de quina manera consumim; quin valor li donem a les coses; saber desprendre’ns de les coses que tenim i ja no fem servir.

2.2. L’activitat

Consta de dues sessions de 2 hores. Una primera sessió on els educadors acompanyen els joves a la reflexió de com és la seva participació personal en un grup i com es pot dur a terme una pràctica d’autogestió amb el grup. Per aconseguir-ho, els educadors proposen dinàmiques que conduiran els joves a reflexionar sobre els temes proposats. Al llarg d’aquests dos cursos en els que hem anat posant en pràctica l’activitat, s’han provat diverses dinàmiques.

- La dinàmica de les imatges. Es proposa als membres del grup que de forma individual visualitzin durant uns minuts unes imatges. Més tard caldrà que apuntin en un full aquelles imatges que recordin i, després, per parelles i en grups de quatre, fins que tot el grup posa en comú les imatges. El resultat és que el grup gran recorda quasi totes les imatges ja que cada jove recorda unes imatges concretes. La finalitat de l’activitat és reflexionar sobre les capacitats i la força que té el grup sense oblidar que el grup està format per individualitats.

Altres dinàmiques expressen diferents formes d’organitzar un grup davant d’un repte o situació concreta, per tal de reflexionar sobre diferents maneres d'organitzar-se passant per formes més consensuades, autoritàries, no organitzades, democràtiques, etc.

Una de les activitats que proposem és la dinàmica dels cubs. Presentació: les educadores es presenten i sense especificar gaire la dinàmica ni la temàtica es divideix als participants en quatre grups. La consigna general és fabricar, en 25 minuts, cubs de cartolina de 8 cm de costat amb totes les seves arestes ben enganxades. Guanyarà el grup que en faci més i més ben fets.

Cada equip rebrà diferents quantitats de material i podran negociar entre sí, mitjançant els seus representants fixos. Aquests representants tenen consignes diferents, com ara potenciar un tipus d’organització autoritària, democràtica, consensuada, etc. Caldrà veure com reacciona el grup davant la proposta de la confecció dels cubs i dels seus representants. Cada grup haurà d’escollir també una observadora, que haurà de prendre nota del funcionament del seu grup i dels intercanvis que estableixi. Durant la dinàmica no podrà parlar amb els membres del seu grup.

En finalitzar el temps estipulat es recullen els cubs i se’n fa el recompte.

Espai de reflexió. Un cop calmats els ànims, es proposa al grup parlar del que s’ha produït al llarg d’aquests quasi 30 minuts, de com s’han sentit, quin ha estat el paper de cadascú en el decurs de l’activitat, quina és la visió dels observadors, quines formes d’organització s’han representat. L’objectiu és reflexionar sobre quin model els sembla millor per al seu grup i poder contrastar avantatges i desavantatges.

En finalitzar aquestes dinàmiques se situa el grup en l’acció que s’organitzarà en la següent sessió: el mercat de l’intercanvi.

Es dóna un dossier als joves on s’explica què és un mercat de l’intercanvi i diverses informacions sobre mercats que s’organitzen a casa nostra, així com propostes d’altres països. En aquesta sessió conjuntament amb el grup de joves es posen les bases de com i què s’intercanviarà. En una segona sessió s’organitza el mercat. Es veu el que tothom ha dut per intercanviar, es confecciona un cartell publicitari del que es vol intercanviar i se situen sobre taules per poder passar a l’intercanvi. Els elements que acostumen a intercanviar els joves són: música, llibres, vídeo-jocs, elements creatius, roba...

Els joves tindran un temps per fer les seves gestions i per intercanviar entre ells. En la majoria dels casos els intercanvis que es produeixen són entre dos o tres joves. En finalitzar s’obre un espai de reflexió per veure què és el que s’ha portat per intercanviar, quins tipus d’intercanvis s'han produït, com s’han sentit, què els ha aportat l’activitat, com integrar el viscut i conèixer altres realitats de casa nostra o d’arreu del món on funcionen aquestes pràctiques.

2.3 Els resultats

Per valorar els resultats de les accions hem tingut en compte les valoracions dels professors, dels alumnes i dels educadors que han realitzat l’activitat. Hem valorat els següents elements:

1. La trobada. Hem potenciat una pràctica metodològica, que parteix dels vincles relacionals i afectius amb els grups de joves i els seus docents. Això ha obert espais de complicitat i confiança, on l’observació, l’escolta, el respecte i els límits han donat pas a una pràctica educativa exclusiva per a cada grup segons les seves necessitats, capacitats i interessos. Hem aprofitat aquest moment de trobada per compartir, créixer i divertir-nos.

2. La reflexió. Hem potenciat una pràctica educativa directa i vivencial que ha posat al jove en el centre de l’acció. Sentim que un percentatge important de joves s’han mostrat acompanyats, lliures i reflexius en aquells aspectes que els toca directament.

Algunes de les pràctiques que hem utilitzat per potenciar la reflexió han estat:

. Sentir el silenci
. Tancar els ulls i veurens des de dins
. Escoltar el que sentim, el que pensem, ser capaz de nombrar-ho
. Contrastar amb el grup el que sentim i pensem
. Potenciar l’escolta, sentir-nos respectats i conpresos per conpendre.
. En totes les accions que realitzem respectar l’espai de trobada per el dialeg, l’intercanvi i l’avaluació.
. Nombrar la reflexió com un element molt important per a la nostra vida.

3. Compartir. Hem compartit amb els joves el desig de viure conscientment, de ser protagonista de la pròpia vida. Aquesta pràctica sóm capaços de compartir-la autènticament si sentim i vivim des d’aquesta perspectiva. Creiem que els joves han vivenciat diferents pràctiques d’autogestió i han tingut elements propis per valorar-les.

4. Cooperació. Hem compartit amb els joves el sentir-nos partíceps de vincles comuns als humans que tenen com a puntal fonamental el respecte a la vida i hem cercat camins i fórmules per fer-ho possible. Han valorat el mercat de l’intercanvi com una bona pràctica per aconseguir-ho.

Els joves parlen

A continuació us presentem l’experiència d’un dels alumnes de l’escola Solc que descriu com va anar l’activitat:

“Recentment van venir a l’escola dues persones de l’associació Món-3, que ens van proposar una sèrie d’activitats per fer durant el matí. Una activitat consistia en què ens donaven un full blanc i després ens ensenyaven una cartolina on hi havia uns trenta dibuixos que havíem de memoritzar. Més tard, es guardaven la cartolina i, individualment, escrivíem els noms que havíem memoritzat, i quan ja havíem acabat ens vam posar per parelles i vam fer una revisió del que tenia o no cadascú i, així, obteníem més objectes. Més tard vam fer un grup més gran per poder obtenir tots els objectes. Això ens va demostrar que el treball en equip millorava el rendiment i ens beneficiava a tots.

En una altra activitat ens van posar un repte que consistia en què ens poséssim tots junts en un rectangle pintat a terra amb guix. El primer cop va ser tot un desastre perquè no ens vam organitzar gens. El segon va millorar, però, tot i així, no hi vam caber tots. Al tercer intent ens vam organitzar molt millor i així hi vam poder caber els 29 en aquell rectangle. Això ens tornava a demostrar els avantatges de treballar en equip i organitzats.

Per al segon dia ens van dir que cadascú dugués un parell d’objectes que ja no necessitéssim per intercanviar-los. Aquell dia tots estàvem molt engrescats pensant què podríem intercanviar. Vam començar l’activitat mostrant els objectes que portàvem. Un cop els vam haver observat, vam començar a intercanviar-los. Jo, per exemple, vaig canviar un còmic de detectius per una ploma de fusta xinesa i un petit tinter. Quan vam acabar, ho vam comentar entre tots i vam quedar d’acord que era millor, en comptes de comprar nous objectes, intercanviar coses que estiguin en bon estat i que ja no utilitzem per altres objectes que ens agradin.

També aquest dia vam acabar aprenent que treballant en equip i ben organitzats podem aconseguir fites que, sols, no assoliríem.” (Eduard Vidal. 1r ESO. Escola Solc, abril 2004.)


Isabel Brau i Reig

Àrea d’educació

Mon-3

http://www.ub.es/mon3


 

Amunt

L'Altraveu no comparteix necessàriament les opinions expresades en els articles publicats