HOME
Home
Menú articles
Opinió
Democràcia local < Article anterior

Valoració de la Campanya de Participació en el Pla Director de l'Empordà: Parla!
Salvem L'Empordà

Ara fa dos mesos (el passat 19 d'octubre) vam començar la campanya de participació en el Pla Director de l'Empordà: Parla! Aquesta campanya la va organitzar Salvem l'Empordà davant el fet que la Generalitat de Catalunya ha estat redactant durant dos anys (des de la tardor del 2002) el Pla Director de l'Empordà sense deixar-hi participar la gent del territori.

Des de Salvem l'Empordà, considerem que la redacció d'aquest Pla era una oportunitat històrica perquè l'administració catalana plantegés un debat obert a la societat Empordanesa (en tots els àmbits) de quin és el model territorial que volem. Malauradament la Generalitat no ha aprofitat aquesta ocasió i el Pla s'ha redactat des de l'administració. Es preveu que en pocs mesos faran públic una aprovació d'aquest Pla Director.

Com que des de l'administració no s'ha volgut obrir aquest debat entre els diferents actors socials, econòmics i institucionals de la comarca vam decidir crear els mecanismes per fer que la opinió de tots els empordanesos sigués escoltada. Per aquest motiu des de Salvem l'Empordà vam estructurar una sèrie de xerrades-debat i trobades des de l'octubre fins al desembre de 2004. Les diferents sessions s'obrien amb una petita presentació de la problemàtiques de la comarca i llavors es feia un torn obert de paraules que permetia a la gent fer aportacions en el Pla Director. Les diferents aportacions en el Pa Director es prenien en acte i s'han anat penjant a la web (www.salvem-emporda.org).

Objectiu de la Campanya Parla!:

  • crear debat a la societat empordanesa per tal que opini sobre el futur territorial que vol.
  • crear els mecanismes de participació necessaris per tal que la societat empordanesa faci arribar la seva visió sobre què hauria de regular el Pla Director a la Generalitat.
  • aconseguir un Pla Director consensuat i discutit entre els diferents actors de la comarca.

A partir de l'anàlisi que va fer un conjunt de sociòlegs i geògrafs de la comarca es va decidir que la campanya de participació tindria 3 fases. Durant aquests 2 mesos hem fet xerrades-debat a 8 pobles geogràficament representatius, 16 àmbits socials i una taula mutilsectorial.

1a fase: Xerrades-debat als pobles: es van escollir 8 pobles representatius (a la web hi ha un document tècnic que s'explica l'elecció dels pobles) de la comarca per tal de desenvolupar-hi les xerrades-debat. Aquestes xerrades es van desenvolupar durant 4 setmanes.

2a fase: Trobades en Àmbits socials: s'han desenvolupat un total de 16 sessions amb els diferents actors de la comarca. Es va fer una anàlisi social del territori i finalment es van realitzar les següents sessions: Àmbit social (Juvenil, ONG, Esportiu, Sindicats, Gent Gran, Associacions Culturals, Sector de la comunicació i Educació), Àmbit econòmic (Pagesos, Turístic, Immobiliari, i Indústries), Àmbit polític (Partits i Institucions) i Àmbit ambiental (Caçadors i pescadors, Ecologistes). Aquestes xerrades-debat es van realitzar des de finals d'octubre fins a principis de desembre (podeu consultar dies a la web).

3a fase: Taula rodona multisectorial: aquesta va ser l'última fase. Es tractava de posar al voltant d'una taula els diferents actors socials i econòmics de la comarca perquè debatessin el model territorial i quines aportacions tenien pel Pla Director.

Les actes de totes aquestes xerrades-debat es troben penjades a internet (www.salvem-emporda.org).

Valoració de la campanya:

  • hem explorat, utilitzat i demostrar útil nous mecanismes de participació que cada vegada, en societats avançades, s'aniran utilitzant més.
  • valorem positivament el grau de participació i l'internés dels assistents durant les 3 fases de la campanya.
  • hem constatat la necessitat real que té la societat empordanesa d'explicar el model de comarca que vol i d'intervenir en la presa de decisions del seu futur.
  • malauradament la Generalitat de Catalunya no ha reaccionat davant d'aquesta campanya i no ha variat, almenys a priori, el seu poc interès sobre el que pensa la societat empordanesa.
  • durant aquests dos mesos hem pogut fer una radiografia força exhaustiva de la societat empordanesa, això ha sigut un enriquiment per Salvem l'Empordà, per tenir noves idees i enriquir els seus coneixements.
  • aquesta campanya ens permetrà fer les al·legacions necessàries al Pla Director amb més coneixement de causa i basant-nos amb un coneixement real de la societat empordanesa. Per tan, aquesta campanya ha reforçat la legitimitat de les nostres futures al·legacions.

Salvem l'Empordà!
www.salvem-emporda.org


 

Amunt

L'Altraveu no comparteix necessàriament les opinions expresades en els articles publicats