HOME
Home
Menú articles
Opinió
Medi ambient urbà < Article anterior

El desviament del Llobregat a la fiscalia
DEPANA


Mitjançant el seguiment mediambiental de les obres que s'executen al Delta del Llobregat que la nostra entitat, DEPANA, realitza , hem pogut constatar, amb observacions periòdiques i fotografies, que al llarg dels últims mesos, s'han iniciat les obres de destrucció de la llera del riu Llobregat, si més no, ja s'han destruït un número important de hectàrees del riu, on s'ubicaven un dormider de martinets i un altre de corbs marins, i que afecten a la ribera, les illes naturals i quasi mig quilòmetre de la llera, dels tres que es pretenent fet desaparèixer.

A la vista dels fets, queda clar, que ja han començat els treballs per enterrar els tres quilometres del riu que el projecte de desviament vol remplenar. Donat que l'esmentat projecte de desviament del riu no ha estat declarat obra pública d'interès general i que el projecte ha sigut anul·lat per defecte de forma mitjançant la sentència del Tribunal Suprem, secció quinta, amb data 12/05/2004, amb el recurs de cassació núm.: 7386/2001, les obres que afecten la llera del Riu, als espais naturals protegits i a la resta de zones humides, són il·legals i haurien de ser paralitzades i revisades totes les actuacions executades o en execució, del projecte.

Que fins ara no s'ha efectuat ni la delimitació ni la desafectació del domini públic de la llera històrica del riu Llobregat, raó per la qual la llera afectada segueix sent, a tots els efectes, el Riu Llobregat. El nou llit tan sols constitueix un canal sobre el que sobreïx el Riu a l'alçada del pont de Mercabarna i que actua com una dàrsena que fa que l'aigua marina entri tres quilometres terra endins, provocant l'intrusió d'aigua de mar a tots els aqüífers del Delta.

Que, encara que s'han mantingut contactes amb representants de l'ACA i del Departament de Medi Ambient, l'execució de les obres i les seves greus conseqüències continuen a un ritme accelerat.

Per tot això, donat que el reompliment continua i sembla que acabarà enterrant tota la llera del Riu, la setmana passada vam interposar la corresponent denúncia davant de la Fiscalia, per si els fets fossin constitutius d'un Delicte Ecològic, en aplicació de l'article 325 del Codi Penal; igualment considerem que les actuacions que s'han fet dintre dels espais protegits, donada la il·legalitat del projecte i les seves repercussions, podrien constituir un Delicte contra els Espais Naturals Protegits, tipificat a l'article 330 del mateix Codi Penal.

Voldríem remarcar que l'alternativa al dormider de corbs marins situat als eucaliptus del Riu, són els eucaliptus de la llacuna de la Ricarda, on ja havien dormit durant mols anys, fins que es van traslladar a l'actual. Els eucaliptus de la Ricarda actualment es troben a la capçalera de la tercera pista del aeroport. Al Delta, per desgràcia, ja no hi queda cap possible arbreda més que pugui ser utilitzada. Sembla ser que el desviament i la ampliació del port vulguin donar raons i justificacions a AENA per poder acabar amb els corbs marins, les reserves naturals i alguns ecologistes.

Finalment, que des de la publicació de la sentència de nul·litat del projecte fins al dia d'avui, la responsabilitat política recau sobre l'actual Govern de la Generalitat, i molt especialment dins del Departament de Medi Ambient, que és l'executor de les obres.

Més informació:
DEPANA
c/Sant Salvador 97 08024 Barcelona
Tlf. 93.210.4679 Fax: 93.285.0426
info@depana.org

 

Amunt

L'Altraveu no comparteix necessàriament les opinions expresades en els articles publicats