HOME
Home
Menú articles
Opinió
Medi ambient urbà > Article següent

El repte de consolidar el consum d’energies renovables
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)

Tots els productors d’energia elèctrica aboquen la seva producció a una xarxa comuna, que rep tant l’electricitat procedent de centrals tèrmiques, com la de nuclears, generadors hidràulics, eòlica o solar, per tant no podem saber d’on procedeix l’electricitat que consumim. El que sí que ja podem saber és el tipus d’electricitat que contractem, perquè ja hi ha productors que garanteixen que tota la producció que aboquen a la xarxa procedeix de fonts renovables.

Per molt que des de l’1 de gener de 2003 som lliures per elegir els nostres subministradors, molt poca gent ha pogut donar el pas pel canvi, perquè la informació que ens arriba és poquíssima, confusa i interessada. Sembla que l’important hagi estat la liberalització del sector i no s’entén que tenim la possibilitat i el dret de consumir una altra energia a no ser aquesta que s’anuncia a televisió d’una macrocompanyia.

Pels que volem deixar de dependre d’una energia d’alt risc, que contamina i que està acabant amb els recursos fòssils de la terra, el nom de l’empresa multinacional propietària de les explotacions energètiques que subministra les nostres llars no ens garanteix res i per tant ens preocupa poc, el que ens preocupa és que amb els nostres diners seguim afavorint el sistema que ens perjudica.

L’únic pas que pot conduir a l'ús generalitzat d’una energia neta és contractar-la a les companyies que només produeixen energia neta. L'augment de demanda d’aquesta energia n’augmentarà la seva producció en detriment de l’energia no renovable que haurà d’anar disminuint la seva producció.

És un camí llarg a recórrer, però que personalment ja podem iniciar, de fet ja som molts (perdoneu l’eufòria) els que ho hem fet. Per contractar energies renovables cal prendre la decisió de canviar, cercar un productor d’energia neta i tot seguit complir uns requisits indispensables però molt fàcils que les noves companyies tenen gran interès en posar al nostre abast, així com d’informar-nos abastament sobre el nou procés.

Un cop signat el contracte, la nova companyia realitza tots els tràmits necessaris per què es faci efectiu el canvi de subministrador i al cap d’un mes, aproximadament, ja tindreu la garantia que la quantitat de KW que gasteu és abocada a la xarxa produïda de forma neta. Només caldrà que molta gent i moltes empreses ho facin per què la transformació sigui un fet, deixeu-me ser optimista. En podeu trobar més informació a la pàgina web http://www.electranorte.es.


Hèctor Galvany i Abad

Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)

http://www.vvirtual.es/apma 

Amunt

L'Altraveu no comparteix necessàriament les opinions expresades en els articles publicats